Inschrijven 2019

RAZ GOED DOEL RALLY d.d. 25 mei 2019

De bevestiging van uw inschrijving wordt verzonden naar de rijder.

Graag ontvangen wij een digitale foto van de deelnemende auto om op te nemen in het rallyboek en te plaatsen op onze social media.

Het inschrijfgeld bedraagt € 195,- per equipe van 2 personen. Voor dit bedrag krijgt u een volledig verzorgde rally met bij de ontvangst koffie of thee, een lunch en na de finish is er een heerlijke maaltijd.  Per equipe ontvangt u een rallyboek met daarin de route en een rallyschild voor op de auto.

  • Sleep bestanden hierheen of
    Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png.

Voorwaarden:

1.    Er is plaats voor maximaal 50 equipes. Er wordt geplaatst op basis van datum ontvangst inschrijving. Betaling vooraf is verplicht. Uw betaling is tevens uw inschrijvingsbewijs.
De inschrijving staat open voor klassiekers, cabrio’s en bijzondere auto’s. Inschrijven kan tot en met 16 mei 2019. Uw betaling dient uiterlijk 20 mei 2019 door ons ontvangen te zijn.

2.    Indien de organisatie door externe omstandigheden het evenement moet annuleren wordt het inschrijfgeld onder inhouding van € 25,00 administratiekosten geretourneerd.

3.    Bij annulering uwerzijds voor 10 mei wordt 50% van het inschrijfgeld geretourneerd. Na 16 mei vindt geen restitutie meer plaats.

4.    Ondergetekende verklaart voor zichzelf en namens zijn navigator of passagier, deel te nemen op eigen risico en zich er van bewust te zijn, dat de organisatie niet aansprakelijk is voor enige door hem (hen) geleden of toegebrachte schade tijdens het evenement en verklaart te beschikken over afdoende wettelijke verzekeringen voor particulieren als ook voor voertuigen. De bestuurder is tenminste in het bezit van een geldig rijbewijs B. Foto’s gemaakt tijdens de RAZ-Rally mag de organisatie plaatsen op haar website en inzetten voor promotie.

Ondergetekende verklaart dit artikel te hebben gelezen en akkoord bevonden.
5.     Het inschrijfgeld is overgemaakt op rekening: NL55 RABO 0102 1380 28
ten name van Rotaryclub Apeldoorn-Zuid te Apeldoorn.

6.    Dit inschrijfformulier dient u te versturen of mail uw inschrijfformulier naar: info@razrally.nl

Voor aanvullende vragen kunt u mailen naar info@razrally.nl